1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
31.03.2015

Informace pro pacienty

Jakou léčebně-preventivní péči klinika poskytuje a jakým kolektivem lékařů ?