1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
jchomiak 31.03.2015

Historie kliniky

 
Historie kliniky sahá do roku 1953, kdy se původní ortopedické oddělení Ústavu pro doškolování lékařů přestěhovalo do areálu nemocnice Na Bulovce do prostoru Vychovatelny. V roce 1970 po osamostatnění oboru ortopedie byl tomuto oddělení přiznán statut kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) se svéprávnou katedrou ortopedie, vedenou profesorem MUDr. Rudolfem Pavlánským, DrSc., žákem profesora Zahradníčka. Pro narůstající objem práce, rozvoj oboru a rozšiřující se tým lékařů, kteří byli zároveň aktivní pedagogicky a vědecky, bylo nutné najít nové prostory pro kliniku. Zásluhou celého týmu lékařů a především doc. MUDr. Miroslava Slavíka, CSc byla postavena nová moderní budova srovnatelná s evropským standardem se 180 lůžky. Provoz kliniky byl zahájen v roce 1978 pod vedením doc. MUDr. Miroslava Slavíka, Csc. Klinika se rozvíjela jak svým mnohostranným odborným zaměřením, tak kvalitou i kvantitou poskytované péče a dosáhla úrovně srovnatelné s Evropskými ortopedickými pracovišti. Díky postavení a vlivu doc. Slavíka byl umožněn odborný, pedagogický a vědecký růst řadě odborníků oboru nezávisle na jejich politické příslušnosti. Za jeho vedení klinika dosáhla prestižního postavení v republice. V roce 1990 se stal přednostou prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc, v celém světě uznávaný představitel ortopedické onkologie, který dále šířil renome kliniky v zahraničí. Od roku 1995 je přednostou kliniky prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc, mezinárodně uznávaný odborník především v oboru dětské ortopedie. Pod jeho vedením pokračuje tradice vysoké odborné, vědecké a pedagogické činnosti kliniky v celostátním, evropském i celosvětovém měřítku. Od roku 2001 se klinika částečně zapojila do pregraduální výchovy studentů 1. LF UK a od školního roku 2003/2004 převzala výuku v ortopedii a traumatologii v plné šíři pro polovinu studentů 5. ročníku a anglicky mluvící studenty. Od roku 2008 byl změně výukový pogram a na klinice probíhá výuka pro studenty 4. ročníku.  
počet zobrazení: 3347 poslední aktualizace: jchomiak, 31.03.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.