1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
jchomiak 31.03.2015

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost kliniky

 
Pedagogická činnost.
Od svého počátku Ortopedická klinika FN Na Bulovce zajišťovala především postgraduální vzdělávání lékařů z celé republiky, ale i lékařů ze zahraničí v ortopedii a traumatologii pohybového aparátu. V roce 2001 se stala klinika katedrou ortopedie 1. Lékařské fakulty UK v Praze a zajišťuje výuku studentů v magisterském, bakalářském i doktorandském studiu. Od školního roku 2003/2004 převzala klinika výuku v ortopedii a traumatologii v plné šíři pro polovinu studentů 4. ročníku a anglicky mluvící studenty. Výuku zajišťují přednosta kliniky- profesor, dva docenti a osm odborných asistentů. Všichni vyučující mají kompletně ukončené vzdělání v oboru ortopedie. Většina pracovníků katedry současně přednáší v doškolovacích kurzech katedry ortopedie IPVZ, ale i v kurzech pořádaných jinými katedrami, odbornými společnostmi a Českou lékařskou komorou. Kolektiv autorů pod vedením prof. Dungla sepsal rozsáhlou celostátní učebnici ortopedie, která byla vydána v roce 2005 a přepracované 2. vydání v roce 2014.


Vědecko-výzkumná činnost kliniky.
Pracovnící kliniky se podíleli na mnoha vědeckých projektech. V poslední době byl prioritou Institucionální výzkumný záměr pro roky 2005 – 2011 s názvem Operační léčení v oblasti kyčelního kloubu při úrazech, vrozených vadách, osteopatiích a artropatiích, který byl zakončen závěrečnou yprávou. Navíc se členové katedry ortopedie podílejí na třech dalších grantech MZ ČR nebo jiných organizací a dále na multicentrických mezinárodních studiích, především na půdě dětské ortopedie a onkologické ortopedie. Členové katedry pravidelně publikují odborné články v českých i zahraničních odborných časopisech jak v ortopedii, tak i traumatologii. Většina učitelů katedry ortopedie jsou aktivními členy nebo členy výborů významných českých i mezinárodních ortopedických společností. Z nich lze jmenovat EPOS (Evropská pediatrická ortopedická společnost), v níž jsou tři členové katedry (prof. Dungl a Doc. Chomiak, As. Frydrychová) též členy výboru, dále EFORT (Evropská federace pro ortopedii a traumatologii), kde prof. Dungl působí ve výboru a další členové katedry ve funkci instruktorů a lektorů a konečně EMSOS (European Musculo Skeletal Oncological Society), protože klinika je registrovaným centrem pro léčbu a diagnostiku kostních nádorů v celoevropském měřítku. Doc. Podškubka je víceprezidentem Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Prof. Dungl je předsedou České společnosti pro ortopoedii a traumatologii.  Doc. Chomiak je členem lékařské komise FIFA a FAČR. Členové traumatologické skupiny zastávají význačná postavení ve východoevropské větvi AO společnosti. Dále pracovníci katedry vědecky spolupracují s řadou zahraničních pracovišť, například na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Kuvajtu a USA.

počet zobrazení: 2219 poslední aktualizace: jchomiak, 31.03.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.