1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
jchomiak 31.03.2015

Informace pro pacienty


Informace pro pacienty
Léčebně-preventivní péče.
Z odborného hlediska je Ortopedická klinika FN Na Bulovce zvláštní tím, že na svých šesti odděleních pokrývá celé spektrum ortopedie: dětskou ortopedii, sportovní traumatologii, traumatologii, spinální otopedii, septickou ortopedii, ortopedickou onkologii a všeobecnou ortopedii a umělé kloubní náhrady. V prevenci i terapii jsou prosazovány nejmodernější postupy v souladu s vývojem oboru. V roce 2006 se uskutečnila rozsáhlá modernizace části kliniky, především ortopedických sálů. Ročne se na klinice provádí téměř 6500 operací. Klinika slouží jako superkonzilární pracoviště pro problematiku dětské ortopedie, spinální ortopedie, traumatologie a onkologie pohybového aparátu, takže vyšetřuje a ošetřuje pacienty z celé republiky, ale i ze zahraničí. V ambulantní části kliniky je ročně vyšetřeno přibližně 55000 pacientů. Klinika je současně traumatologickým centrem pro velkou spádovou oblast severní části Prahy a okolí s nepřetržitou traumatologickou službou. V léčebně-preventivní péči klinika spolupracuje s řadou zahraničních klinických pracovišť, kam jsou členové kliniky zváni k odborným konzultacím a operacím (Slovenko, Rakousko, Švýcarsko, Kuvajt).
Jednotlivá lůžková oddělení poskytují 30 lůžek pro pacienty. Standardně jsou pokoje určeny pro 3 pacienty, kteří sdílejí společné toalety. Tyto pokoje jsou většinou vybaveny televizním přijímačem. Dále jsou na odděleních vyčleněny jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny nadstandardně samostatnými toaletami a koupelnou, televizí a samostatným telefonem a internetem. Úrovní poskytované zdravotní péče se však oba typy pokojů od sebe nijak neodlišují.
20.2.2010 byl mezinárodní fotbalovou federací FIFA ortopedické klinice FN Na Bulovce přiznána akreditace odborného centra pro péči o zdraví fotbalistů (FIFA Medical Centre of Excellence). Centrum
je zaměřeno na péči o zdraví fotbalistů na všech úrovních, věku a obou pohlaví. Současně je výukovým centrem na poli fotbalové medicíny. Pacienti- registrovaní fotbalisti - se mohou objednávát k vyšetření v kartotéce kliniky telefonicky na tel. 266082984.


Seznam lékařů pracujících na ortopedické klinice k 31. 3.2015 
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. - přednosta kliniky
Prim. MUDr. Ivo Kofránek – primář kliniky
Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – zástupce přednosty pro výuku 1. LF UK, vedoucí lékař dětského ortopedického oddělení
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, PhD- zástupce přednosty pro IPVZ, vedoucí lékař oddělení sportovní traumatologie
MUDr. Jiří Kolman, zástupce primáře kliniky
As. MUDr. Radovan Kubeš, PhD- vedoucí lékař oddělení kloubních náhrad
As. MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc – vedoucí lékař oddělení všeobecné ortopedie a onkologické ortopedie
As. MUDr. Marek Majerníček – vedoucí lékař oddělení traumatologie
As. MUDr. Ladislav Tóth – vedoucí lékař oddělení spinální a septické ortopedie

Dětské oddělení:
As. MUDr. Monika Frydrychová
As. MUDr. Martin Ošťádal 

MUDr. Michaela Kassaiová

Oddělení spinální a septické ortopedie:
As. MUDr. Josef Včelák, PhD 

MUDr. Roman Šuman

MUDr. Petr Oliva
Sportovní ortopedie:
As. MUDr. Jan Vaculík
MUDr. Pavel Cinegr 

MUDr. Radek Dolejš 


Oddělení traumatologie: 

MUDr. Ondřej Schwarz

MUDr. Roman Stachoň

MUDr. Petra Dokládalová


Oddělení kloubních náhrad:
As. MUDr. Michal Burian  

MUDr. Štěpán Magersky

MUDr. Sergej Makarenko

Oddělení všeobecné ortopedie a onkologické ortopedie:
MUDr. Jan Lesenský 

MUDr. Karel Němec

Jednotka intenzivní péče

MUDr. Michal Šlégl

Traumatologická ambulance:
MUDr. Michal Šlégl

Další lékaři s částečným pracovním úvazkem:
As. MUDr. Michal Matějíček, CSc 

prim. MUDr. David Geltner

MUDr. Martin Biegl
Interní konziliář: MUDr. Pavel Živna
Vrchní sestra: Eva Fořtová
Sekretářka:  Hana Nováková, Blanka Malá

 

počet zobrazení: 33920 poslední aktualizace: jchomiak, 31.03.2015
Hodnocení: (hodnotilo 95 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.