1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště: 
««   «
publikace od 221 do 230 z 45083
»   »»

Anders, Martin
Terapie depresivní poruchy
In: Depresivní porucha v neurologické praxi,Galén,Praha,2005,s. 59-110,monografie,MSM 111100001

Anders, Martin
Infekční onemocnění
In: Depresivní porucha v neurologické praxi,Galén,Praha,2005,s. 147-152,monografie,MSM 111100001

Anders, Martin
Depresivní porucha indukovaná farmakologickou terapií
In: Depresivní porucha v neurologické praxi,Galén,Praha,2005,s. 247-254,monografie,MSM 111100001

Anders, Martin
Vzájemné vztahy mezi diabetes mellitus a depresivní poruchou
In: Edukafarm MediNews,č. 2,2005,s. 104-106,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-9866,psychiatrie,

Anders, Martin
Vzájemné vztahy kardiovaskulárních onemocnění a depresivní poruchy (1)
In: Edukafarm MediNews,č. 1,2005,s. 5-9,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-9866,psychiatrie,

Anders, Martin
Jak ovlivňuje léčba antipsychotiky morfologii mozku?
In: Psychiatrie pro praxi,roč. 6,č. 5,2005,s. 252-253,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1213-0508,psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář k ( Lieberman, J. A. - Tollefson, G. D. - Charles C. et al. : Vliv antipsychotik na morfologii mozku při léčbě první epizody psychózy)
In: Archives of General Psychiatry (CS),roč. 3,č. 3,2005,s. 161-162,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1214-1216,psychiatrie,

Anders, Martin
Komentář ( Henderson, D. C. - Cagliero, E. - Copeland, P. M. et al. : Metabolizmus glukózy u pacientů se schizofrenií léčených atypickými antipsychotiky )
In: Archives of General Psychiatry (CS),roč. 3,č. 2,2005,s. 103-103,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1214-1216,psychiatrie,

Anders, Martin
Duševní poruchy v klinické praxi aneb zaostřeno na depresi
In: Practicus,roč. 4,č. 10,2005,s. 404-407,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-8711,psychiatrie,

Anders, Martin
Prime MD - účinný pomocník při rozpoznávání základních typů duševních poruch v současné nepsychiatrické praxi
In: Medical Tribune,roč. 1,č. 20,2005,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1214-8911,psychiatrie,

««   «
publikace od 221 do 230 z 45083
»   »»