1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště: 
««   «
publikace od 11 do 20 z 45083
»   »»

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Skalická, Pavlína
Rohovkové komplikace pars plana vitrektomie pro oční komplikace diabetes mellitus
In: Kniha abstrakt,Galén,Praha,2002,s. 140-140,abstrakt ve sborníku,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie,roč. 6,č. 2,2010,s. 219-222,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie,roč. 5,č. 5,2009,s. 541-541,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie,Galén - Karolinum,Praha,2005,s. 495-501,monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004,Galen,Praha,2005,s. 11-24,sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén,Praha,2006,konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína,roč. 12,č. 1,2007,s. 44-44,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1211-4278,onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia,roč. 17,č. 4,2007,s. 400-403,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-8947,onkologie,jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie,roč. 21,č. 3,2008,s. 81-85,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína,roč. 10,č. 3-příloha,2008,s. 320-330,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-4184,onkologie//_,

««   «
publikace od 11 do 20 z 45083
»   »»